Teostatud tööd

Erinevate hoonete täislahendused.

Piirdeaia ehitus ümber Ülemiste järve.

Viru jalaväepataljon: Piirdeaia ehitus.

Koidula-,Luhamaa piiripunkt:Piirdeaia ehitus

Muuga sadama vabatsooni laiendus : Betoonelementidest müratõkkeseina ehitus.

Eramu Tartumaal: Müüritööd.

Astri Keskus,Narva

Võru Vallavalitsus: Vee- ja kanalisatsioonitorustik, septik koos imbväljakuga, sadevee imbsüsteem.

Korterelamu Tehnika tn.33,Tallinn: Müüritööd.

Eesti Rahva Muuseum:Müüritööd,betoonitööd.

Lottemaa teemapark: Puithoonete ehitustööd.

Puusepa tn,perearstikeskus Tartus:Müüritööd